Dane o wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wg centyli i urzędu właściwego

Dostaliśmy te dane od Ministerstwa Finansów w ramach informacji publicznej.
Postaramy się przygotować jakieś ładne analizy i wykresy, ale myślimy, że mogą pomóc

Uwagi:

  • Kolumna „kwota podatku należnego” jest sumą podatku należnego. By uzyskać wartość średnią, należy ją podzielić przez liczbę podatników.
  • Plik to CSV w kodowaniu UTF-8 – Excel powinien dać mu radę, podobnie jak LibreOffice Calc
  • Kwota podatku należnego uwzględnia przedsiębiorców korzystających z ryczałtu należnego lub podatku liniowego.
  • Dla przedsiębiorczyni opłacalne jest skorzystanie z podatku liniowego, jeśli zarabia przynajmniej 102 tysiące złotych rocznie, lub do 204 tysięcy złotych rocznie, jeśli rozlicza się wspólnie z małżonkiem (dokładna kwota zależy od dochodów uzyskiwanych przez małżonka).
  • Ze względu na składki ubezpieczenia ZUS i NFZ i dość skomplikowany sposób ich liczenia, i różnice w ich wysokości pomiędzy różnymi formami zatrudnienia, podzielenie kwoty podatku per capita przez np. 0.19 może dać nam tylko przybliżoną kwotę dochodów.

By łatwiej estymować wpływ wyboru podatku liniowego, dołączamy dane za rok 2014: