Notka im. Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ma nosić imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy podczas środowego głosowania. Platforma Obywatelska postulowała, by patronem został Tadeusz Mazowiecki.

mazo

Grupiński (PO): 

„PiS chce wszystko, co jest istotne i godne upamiętnienia w Polsce, nazywać imieniem Lecha Kaczyńskiego”. Opinia publiczna musi jednak znać prawdę i musi wiedzieć o tym, że prawdziwym pomysłodawcą i założycielem szkoły był premier Tadeusz Mazowiecki, który w maju 1990 r. podpisał powstanie KSAP. Poprzez swoją poprawkę PO chciała przypomnieć, „kto tę szkołę wymyślił, kto podpisał jej akt założycielski”

Meysztowicz (.N):

Próbuje się zmienić praktykę stosowaną od 25 lat, czyli że co roku studenci KSAP sami wybierają swojego patrona. – Pytanie do wnioskodawców – dlaczego zmieniacie tą bardzo cenną praktykę, że to właśnie studenci podejmują decyzję, kto jest dla nich wzorcem, kto dla nich jest patronem i w jakiej promocji będą chcieli być absolwentami?

Błaszczak (PiS)

Rzeczywistym twórcą tej szkoły jest pani profesor Maria Gintowt-Jankowicz. Warto też pamiętać o tym, że absolwenci pierwszego rocznika promocji KSAP mieli olbrzymie kłopoty ze znalezieniem pracy w administracji rządowej. Tym, który podał rękę absolwentom, był, dziś świętej pamięci, prezydent prof. Lech Kaczyński; wtedy był prezesem NIK. To jest fakt nie do zbicia, to jest fakt, który decyduje o tym, że prezydent Lech Kaczyński jest odpowiednim patronem dla KSAP.

Kempa (PiS)

nadzór nad KSAP ma premier RP . Rząd ma pełną legitymację do tego, aby to właśnie Sejm postanowił o tym, jakie imię nadać szkole. Każdoczesny rocznik KSAP obierał sobie patrona. Okazuje się, że to również byli wybitni politycy. Zatem taka była wola absolwentów. Jeżeli obierali sobie każdego roku patrona i nadal mogą obierać patrona każdego roku, każdego rocznika, nikt im tego prawa absolutnie nie odbiera, to tym bardziej decyzję o patronie szkoły powinien podjąć Sejm – dodała 

Czas na wyjaśnienie paru spraw. 

Co do Patrona: studenci wybierają patronów swoich roczników, nie szkoły. 

XVI. (2006-2008) Stanisław Staszic

XVII. (2007-2009) Andrzej Frycz Modrzewski

XVIII. (2008-2010) Bronisław Geremek

XIX. (2009-2010) Królowa Jadwiga

XX. (2009-2011) Józef Piłsudski

XXI. (2010-2011) Stanisław Konarski

XXII. (2010-2012) Ryszard Kaczorowski

XXVI. (2014-2016) Tadeusz Mazowiecki

XXVII. (2015-2017) Jan Karski

Czasami, zamiast konkretnej postaci nadawali imiona w postaci zwrotów, m.in. :

I. (1991-1993) Pierwsza Promocja

II. (1992-1994) Pro Publico Bono

III. (1993-1995) Państwo Prawa

IV. (1994-1996) Sapere Aude

V. (1995-1997) Rzeczpospolita

Jak widać, tutaj również studenci nie wybierali patrona szkoły, a jedynie konkretnego rocznika[1].

Kilka słów o historii szkoły: jej stworzenie zainicjował w 1990 r. Tadeusz Mazowiecki:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) została utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 r., a we wrześniu 1991 r. przyjęła pierwszych słuchaczy. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. 

Szkoła działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej [2], uchwaloną przez Sejm RP 14 czerwca 1991 roku. W sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał Szkole statut. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, który powołuje jej dyrektora. Założycielką i pierwszą długoletnią dyrektor była prof. Maria Gintowt-Jankowicz.

O ile Tadeusz Mazowiecki przyczynił się do założenia szkoły, tak należy również prof. Gintowt-Jankowicz wspominać jako twórcę. Niewyobrażanym jest, aby Premier Kraju wtrącał się do tego, w jaki sposób uczelnia ma funkcjonować czy jakie wydarzenia mogą się tam odbywać itd. Jednakże, gdyby nie decyzja o powołaniu tejże szkoły przez Mazowieckiego, nie byłoby w ogóle tematu. 

Faktycznie, Błaszczak był słuchaczem KSAP-u [3], więc może mieć pewną wiedzę o szkole, jednak co do wspomnienia o tym, że cytując Błaszczaka: „absolwenci pierwszego rocznika promocji KSAP mieli olbrzymie kłopoty ze znalezieniem pracy w administracji rządowej” mam nieco wątpliwości. W sensie, że to Lech Kaczyński znalazł im pracę w bohaterskim czynie. O ile Lech Kaczyński był prezesem NIK-u od 14 lutego 1992 r. do 8 czerwca 1995 r. tak należy zapamiętać, że wg informacji uczelni:

  • Absolwenci Krajowej Szkoły zobowiązani są do podjęcia i wykonywania pracy przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji publicznej, na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.
  • to samo też mówi ustawa (Art. 5. 1.):
  • Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

Dlatego też o żadnym bohaterstwie nie powinno być mowy i nie należy przeceniać dokonań Lecha Kaczyńskiego w tym zakresie. 

Dodatkowo, na stronie szkoły znaleźć można zakładkę „osoby zasłużone”. Są tam wymienieni: 

  • Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III RP, kawaler Orderu Orła Białego, specjalny wysłannik ONZ w Bośni i Hercegowinie, doradca Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej, a także polityk, który zdecydował o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
  • Jan Nowak-Jeziorański, polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie, kawaler Orderu Orła Białego.
  • Prof. Henryk Samsonowicz. historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), kawaler Orderu Orła Białego, honorowy członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
  • Prof. Michał Kulesza, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu (2010-2013), współtwórca reformy samorządowej, ekspert z zakresu administracji publicznej, jeden z pierwszych wykładowców KSAP, 
  • Prof. Maria Gintowt-Jankowicz, założycielka i długoletni dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1990-2006), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2006), członkini Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Sama uczelnia nie wymienia Lecha Kaczyńskiego wśród osób zasłużonych dla uczelni. Próbowałem także wyszukać na stronie samo nazwisko Lecha Kaczyńskiego. Wynik? 5 odnośników [4]. Dla porównania hasło „Mazowiecki” daje nam 2 strony z odnośnikami[5]. Wspomniana już wcześniej prof. Maria Gintowt-Jankowicz pojawia się znacznie częściej od Lecha Kaczyńskiego[6]…

Przyjrzyjmy się jeszcze tematowi nadzoru Premiera nad uczelnią. Przeglądam ustawę i na razie znalazłem (Art. 2. 1.2):

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje szkole statut określający jej ustrój i organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy oraz inne sprawy dotyczące jej działania, nieuregulowane w ustawie, uwzględniając rolę szkoły w systemie administracji państwa.

2. Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem.

Oznacza to, że Premier mianuje Dyrektora szkoły, określa statut, nadzoruje zgodność z przepisami prawa itd. Pytaniem jest, czy wystarczy to, żeby narzucić uczelni jego imię? 

Zarówno politycy .N, PO jak i PiS mijali się z prawdą. Można jednak śmiało stwierdzić, że Lech Kaczyński nie miał tylu zasług dla uczelni, żeby ta miała nosić jego imię. Samo zjawisko nadawania imion szkołom, ulicom czy placówkom jest czymś wyjątkowym. Nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. W momencie, kiedy dzisiejsza władza chcę nadawać KAŻDEJ możliwej instytucji imię Lecha Kaczyńskiego czy ofiar lotu smoleńskiego sprawia, że nadawanie imion traci na wartości. Jeżeli w każdym mieście będzie ul. Lecha Kaczyńskiego to z czasem upowszechni się na tyle, że nie będzie miało to już znaczenia. Stanie się to po prostu tak samo pospolitą nazwą, jak ul. „Prosta”, „Długa”, „Polna” „Wiejska” itp.

[1] http://ksap.gov.pl/ksap/ksap/25-lat-ksap/promocje-ksap

[2] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000248

[3] http://ksap.gov.pl/ksap/ksap/25-lat-ksap/promocje-ksap/ignacy-paderewski-1999-2001

[4] http://ksap.gov.pl/ksap/search/node/Lech%20Kaczy%C5%84ski

[5] http://ksap.gov.pl/ksap/search/node/Tadeusz%20Mazowiecki

[6] http://ksap.gov.pl/ksap/search/node/Maria%20Gintowt-Jankowicz

#neuropapolska

#goofaskomentuje 

 /goof/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *